We are the artist couple Forfang & Righard! We share our passions of fine arts, tango, music, nature, people and travelling. But you will easely discover our differences when you look at the way we express ourselves. We met through our needs to create at the royal academy of fine arts in Antwerp and even if we always look at and enjoy each others works, we have our own style and identity. 

Sometimes we exhibit together and sometimes we make individual shows. We love to do both.  

Contact:  email.

 

Exhibition view Bærum kunstforening

Forfang and Righard, exhibiton view at Bærum kunstforening, Sandvika, Norway

Forfang and Righard, exhibition view at Galleri Koll, Stavanger

Innovation in mind, Lund

Om vår 27 m långa bild vid Lunds universitet. Text Bo Nilsson, kurator

Det tredje konstverket har skapats för konferensen av konstnärsduon Ingrid Forfang och Örjan Righard. Deras samtalspartner har varit Peter Gärdenfors vid Institutionen för kognitiv beteendevetenskap. I deras verk möts betraktaren av olika bilder som inte tycks höra samman på ett självklart sätt. Mest påtaglig är en liten teckning som tycks höra hemma i sagornas värld. På golvet sitter den lille prinsen och får goda råd av pappa kungen. Men klarheten i kronprinsens gestalt står i uppenbar kontrast till Kungens retorik som präglas av en ofokuserad gestaltning. Bilden blir en intressant bild av lärande som utgör en viktig del av kognitionsforskningen.

Den mest betydande delen av Forfangs och Righards verk utgörs emellertid av en bild på en hjärna som kan förefalla synnerligen överdimensionerad. Kanske ger storleken en antydan om hjärnans extraordinära kapacitet att ta in och bearbeta enorma mängder information. Konstnärernas val av smör som ett skulpturalt material kan tyckas vara udda, men det finns flera skäl till deras val av smöret. Smörets viskositet ger en antydan om hjärnans flexibilitet som kan formas och omformas efter olika situationer. Användningen av smör har också historiska referenser till en av 1900-talets främsta konstnärer, Joseph Beyus. Han beskrev konsten som en social skulptur och baserade stora delar av sitt konstnärskap på studier av mänskliga beteenden där han hävdar att människan i grund och botten är en konstnärlig varelse. Kanske skulle Joseph Beuys skriva under på Forfangs och Righards konklusion: ”You must have an irresponsible brain to innovate something completely new, but a responsible one to decide whether to keep or drop the idea.”

(Det krävs en ansvarslös hjärna för att uppfinna något helt nytt, men en ansvarsfull för att avgöra om man skall spara eller kasta idén)

Bo Nilsson