INGRID FORFANG

CV

Planer:

Ingrid Forfang på Instagram: Forfangart

“Power of beauty” is on it’s way! I found this beautiful model at the beach last week. So glad I dared to ask her if I could make some photos of her with my phone to use as sketches. So inspired! Every Friday I update my blog at www.ingrid forfang.com if you are interested. Have a great weekend! #painting #ingridforfang Photographer: Lova Forfang Righard

Om Forfangs bilder

”(…) the thing about painting is its double operation. Painting has the potential to oscillate between its materiality and its capacity to evoke an illusion of something in the world or in the imagination,”  Alison Rowley and Griselda Pollock.

Det er i denne tvetydige virkeligheten man finner Ingrid Forfangs (f.1971) arbeider. Maleriene beveger seg mellom det virkelige og det imaginære. Mellom det abstrakte, ekspressive og det figurative. Forfang er en historieforteller. Hennes private snapshots utgjør en beholder fra hvor hun henter sin billedverden. Deretter omformes fotografiene til maleriske avtrykk på lerretet. Med utgangspunkt i sine erfaringer fletter hun inn referanser fra populærkulturen, drømmer, familieliv og bylandsskap, men til tross for det personlige grepet er motivene universelle og allmenngyldige, - man kjenner seg igjen. Som Rowley og Pollock skriver, skaper maleriet en bevisstgjøring.2 

Forfang slo igjennom som kunster på slutten av 90-tallet, en tid hvor flere kunstnere eksperimenterte med grenseoppgangen mellom fotografi og maleri. Verkenes fotografiske gjengivelser av mennesket iblandet ekspressive malerstrøk problematiserer fotografiet og maleriet som medium. Gjennom den tidkrevende malerprosessen blir ”fotografiets øyeblikk” omformet til noe evig, men samtidig er gjengivelsen av motivet (som Forfang har brukt som forelegg) like tilstedeværende som maleriets formale egenskaper. Arbeidet blir dermed en dialektisk prosess mellom fotografi og maleri. 

Forfang søker hele tiden nye måter å utfordre maleriet, ikke bare gjennom å teste ut nye teknikker, men også gjennom refleksjon omkring persepsjon av virkeligheten og gjennom valg av motiv. De gjentagende fremstillingene av menneskefiguren viser at hun går ned i materien lik en forsker. Flere av motivene foredles gjennom minner av selvopplevde ting, og som historieforteller er mulighetene grenseløse.


Skrevet av 
Ahnikee Østreng (f.1971-2013) - curator and critic