no-Stick together

20.08.2015

Nytt grafisk blad! "Stick together"!
50 cm x 50 cm. DGA opplag 45
Bakgrunn:
Tre venner sitter og speider utover det tomme Youngstorget i Oslo.
Jeg tar opp mobilkameraet og fanger øyeblikket.
Går hjem og tegner det med kull. Det tar mange timer og tankene får vandre fritt. Det slår meg hvor viktige gode vennskap er. Jeg selv har alltid hatt privilegiet av å få ha gode venner omkring meg. Uten dem vet jeg ikke hva jeg hadde gjort. Å miste en av dem er det værste jeg har opplevd.
Det er gjennom samtaler med venner som man får innsikter man aldri ellers skulle få. Man kan få idéer sammen og man kan gi hverandre inspirasjon til å gjennomføre noen av dem.
Youngstorget er, for de som ikke vet det, en viktig samlingsplass i Oslo og Norge. Det er her mange av demonstrasjonene starter, blant annet mot krigen i Irak i 2003 som samlet 60000 mennesker. Det er herfra tusenvis av mennesker sang små barn av regnbuen for å markere samhold etter de fryktelige hendelsene den 22.juli. Bak folkesamlingene ligger det samtaler mellom venner som har reagert sammen og som har inspirert hverandre til å arrangere markeringer eller demonstrasjoner eller konserter. Det kan vi ikke uten hverandre.
So stick together!
Teknisk prosess: