Magne Vangsnes CV

Magne Vangsnes, fødd 19.08. 1945

Utvalde kollektiv- og gruppeutstillingar
2009 - 2021 Sogn og Fjordane Kunstmuseum, Førde
2007 Espai Doga, Barcelona, Spania
2005 Galleri Voss, Noreg
2002 Nordvest - Søraust, Galleri Norske Grafikere, Oslo, Noreg
2001 Beijing Høgskule for kunst og handverk, Kina
2001 Kunstakademiet i Xian, Kina
2000 Sissel Calmeyer/Magne Vangsnes, opningsutstilling, Galleri Voss, Noreg
1999 Av/Trykk - Norske Grafikere/Norske Tekstilkunstnere, Oslo, Noreg - invitasjon
1997 Lerwick Rådhus, Shetland, Storbritannia
1996 Samisk Kunstnersenter, Karasjok, Noreg
1994 Bryggens Museum, Bergen, Noreg
1992 «Papier», Galleri Handwerk, München, Tyskland
1989 Skulpturell grafikk - markering av Norske Grafikere sitt 70-årsjubileum i Bergens Kunstforening
1972 - 1993 Vestlandsutstillingen og Statens Kunstutstilling, NoregUtvalde separatutstillingar
2021 Sunnfjord Kunstlag, Førde
2020 Balestrand Kunstlag
2017 Galleri Norske Grafikere, Oslo
2015 Magne Vangsnes 70 år - jubileumsutstilling i Sogn og Fjordane Kunstmuseum
2012 Galleri Krydder, Sogndal, Noreg
2005 Galleri Walaker, Solvorn, Noreg
2005 Nordic Five Arts, San Francisco, USA
2003 Skald, Leikanger, Noreg
2000 Installasjonen «Kuna Naku», Bergen Kunsthall, Bergen, Noreg
2000 USF, Bergen, Noreg
1999 Bomullsfabrikken, Arendal, Noreg
1996 Tønsberg Kunstforening, Tønsberg, Noreg
1992 Galleri Norske Grafikere, Oslo, NoregUtvalde Land Art-prosjekt
2008 «V A K», Naustdal kommune, Naustdal, Noreg
2006 «O N N», Fjærland, Sognefjorden, Noreg
2004 «H I Story», Luleå Winter Biennal, Luleå, Sverige, samarbeid med Dag Thorkildsen
2003 «Blått eit tre», Norsk Fruktmuseum, Leikanger, Noreg
1999 «From Mud to Light», «The invisible Exhibition», Land Art Biennal, Slovakia
1992 «Staurgjerde», Krakamarken, Randers, Danmark
1990 «H E S», Fjærlandsfjorden, NoregStipend
2021 Vederlagsfondet
2020 Norske Grafikeres Fond
2017 Vederlagsfondet
2016 Vederlagsfondet
2015 Norske Grafikeres Fond's store stipend
2015 Sogn og Fjordane Fylkeskommune
1996 - 2012 Den norske stat - Garantert minsteinntekt
1978, 1987 Sogn og Fjordane Fylkeskommune
1989 Den norske stat - 3 årig arbeidsstipend
1978 - 1987 Den norske stat - diverse mindre stipendUtvalde offentlege utsmykkingsoppdrag og kommisjonsarbeid
2005 - 2011 Grafikkopplag for Høgskulen i Sogn og Fjordane
2003 Grafikkopplag for Sentralsjukehuset i Sogn og Fjordane, Førde
2002 Skulpturinstallasjonen «Båten», Årdalstangen torg, Årdal kommune
1985 Altarutsmykking til Vik kapell, Vik i Sogn
1983 Monumentalgrafikk, utsmykking av Sjukepleiarhøgskulen, Førde
1985 Monumentalgrafikk, utsmykking av Sjukeheimen i Jølster og Vangsnes skuleUtdanning/studieopphald/arbeidsopphald
1970 - 1978 Formingslærarutdanning, private studiar med Inge Rotevatn, Antony Benjamin,
Eduardo Paolozzi m.fl.
1978 Henner Kätelhön Kupferdruckerei, Wamel am Möhnesee, Vest-Tyskland, intaglio
1988 Magnolia Editions, Oakland, California, handlaga papir/eksperimentell grafikk
2002 - 2020 Årlege opphald ved Quadrat Nou, Barcelona, litografi og intaglioAnna
2017 - 2019 Vald styreleiar i Foreningen Norske Grafikere
1979 - 2013 Tillitsverv i Foreningen Norske Grafikere, Vederlagsfondet, Biletkunstnarane i Sogn og Fjordane og Sogn og Fjordane Kunstnarsenter
2009 og 2010 Vald medlem av Den Nasjonale Stipendkomite
2005 Forelesing "Norwegian Landscapes and Land Art" ved Institute of Arcitecture, University of Berkeley
2002 og 2003 Vald medlem og leiar av Den Nasjonale Jury
1999 - 2001 Dagleg leiar av Fylkesgalleriet i Sogn og Fjordane/Sogn og Fjordane Kunstmuseum
1995 - 1999 1.amanuensis ved Høgskulen i Sogn og Fjordane
1995 - 1998 Vald medlem og juryleiar for Vestlandsutstillingen
1990 - 1995 Høgskulelektor ved Statens Høgskole for kunsthåndverk og design, Bergen
1989 Kurator for prosjektet Miljøkunst 89 ved Sogn og Fjordane KunstnarsenterBøker/representert i bøker
2003 Høstutstillingen, elsket og hatet ISBN 82-7959-040-4
2007 Forbilder - Statens arkitektur-, bymiljø og byggeskikkpriser
2012 Urban Landscapes - Arne Sælen ISBN 978-84-9936-905-1
2014 Frå modernisme til det kontemporære - Gunnar Danbolt ISBN 788252 179446
2015 Utan tittel - biografi, Sogn og Fjordane Kunstmuseum ISBN 978-82-7959-235-8Skriv inn tekst her